Lär känna dina kollegor

Om du inte har ett eget företag där du är den enda som är anställd, utan istället jobbar på ett större företag och har många kollegor, är relationen till dina kollegor väldigt viktig. Du spenderar egentligen mer tid med dina kollegor än vad du gör med din familj och dina vänner. Då förstår du kanske varför det är så viktigt! Ett grundläggande steg i en bra arbetsmiljö är att ha en fungerande och bra relation till sina kollegor.

Hitta gemensamma intressen

Det kan kännas svårt och jobbigt att lära känna sina nya kollegor – detta är du inte ensam om att känna. Det första du kan göra för att lära känna dem är att ta reda på gemensamma intressen som du har med dina kollegor. I och med att ni jobbar på samma jobb borde ni ju tycka om någorlunda liknande saker. Kanske hittar ni ett intresse som ni kan göra tillsammans i framtiden.

Umgås utanför jobbet

Självklart är det inget krav att du behöver umgås med dina kollegor utanför jobbet om du inte vill det. Men det är ett jättebra sätt att lära känna dina kollegor på ett djupare sätt. Genom att lära känna en kollega och förstå hur personen är utanför jobbet kan du kanske förstå varför kollegan gör arbetsrelaterade saker på ett visst sätt eller liknande.

Ät lunch tillsammans

Om du vill lära känna dina kollegor ska du inte sitta på ditt kontor och äta lunch i ensamhet. Gå ut till lunchrummet och prata. Det behöver inte vara du som håller i samtalen, men bara genom att sitta med de andra visar du att du vill ta del av samtalen.